Koordynator do Spraw Dostępności

Zarządzeniem nr 5/2020 z dnia 28 lipca 2020r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyznaczył Panią Krystynę Procyk - Eksperta do pełnienia funkcji Koordynatora do Spraw Dostępności.