Rejestry, ewidencje i archiwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • rejestr skarg i wniosków,
 • ewidencje kontroli,
 • ewidencje mandatów,
 • ewidencje spraw skierowanych do sądów,
 • ewidencje zawiadomień skierowanych do organów ścigania,
 • ewidencje ostrzeżeń,
 • ewidencje zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli,
 • lista rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług,
 • ewidencja arbitrów zasiadających w składzie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,
 • rejestr prowadzonych spraw przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki,
 • rejestr mediacji,
 • rejestr skarg i wniosków dotyczących spraw handlowych.

  Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy oraz podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Poszczególne dokumenty dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIIH Olsztyn
Data utworzenia:2019-12-20
Data publikacji:2019-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2452