Jesteś tutaj: Start / Procedura kontroli

Procedura kontroli

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogólny schemat kontroli Inspekcji Handlowej

 1. Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli
 2. Okazanie przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej legitymacji, doręczenie upoważnienia do kontroli i poinformowanie o prawach i obowiązkach
 3. Dokonanie wpisów w książce kontroli
 4. Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu, w szczególności pobranie próbek do badań laboratoryjnych lub oceny organoleptycznej i przeprowadzenie badań
 5. Sporządzenie protokołu kontroli dokumentującego ustalenia kontroli, zapoznanie się i podpisanie protokołu kontroli przez kontrolowanego lub osobę upoważnioną, doręczenie kontrolowanemu lub osobie upoważnionej egzemplarza protokołu kontroli

Uwagi

 1. Rozpoczęcie kontroli następuje nie wcześniej niż po upływie 7 i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenie zawiadomienia; na wniosek przedsiębiorcy kontrolę można wszcząć przed upływem 7 dni
 2. Czynności kontrolne związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin mogą być przeprowadzone przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
 3. Zawiadomienie nie jest wymagane m.in. w przypadku:
 • kontroli przeprowadzonych na podstawie bezpośrednio stosowanego prawa wspólnotowego,
 • bezpośredniego zagrożenia życia , zdrowia lub środowiska naturalnego,
 • gdy przedsiębiorca nie ma adresu lub doręczenie było bezskuteczne lub utrudnione
 1. Obecność kontrolowanego lub osoby upoważnionej nie jest wymagana, gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego
 2. Czas kontroli: godziny pracy lub czas faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego
 3. Kontrolowany może wnieść uwagi lub odmówić podpisania protokołu

Schemat procedury kontroli Pliki: .PDF , wersja dostępna cyfrowo

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIIH Olsztyn
Data utworzenia:2019-12-20
Data publikacji:2019-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2548