Koordynator do Spraw Dostępności

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyznaczył od dnia 01.04.2022r. Panią Ewelinę Antczak-Bobińską - referentem prawnym do pełnienia funkcji Koordynatora do Spraw Dostępności